T - číslo týždňa
D - deň v týždni
Dátum - zobrazí sa kalendár, z ktorého si môžete vybrať konkrétny deň
Zač. - začiatok prenosu (prenos vačšinou začína skôr ako športový prenos)
Čas - minutáž
Kon. - koniec prenosu
Názov - športová udalosť
Poznámka - kolo / ReLive / miesto / iný dôležitý oznam
Šport - názov športu
Súťaž - názov súťaže
S = sex - pohlavie (M = muži, Ž = ženy, o = zmiešané alebo bez rozdielu pohlavia)
TV/web - televízne alebo internetové vysielanie (internetové vysielanie je legálne, voľné, živé)

Filtre fungujú presne ako v Excel 2007.
Pre vyčistenie všetkých zvolených filtrov stlačte tlačítko "Zrušiť filtre" vľavo hore nad tabuľkou.
Dáta staršie ako 1 hodinu po skončení prenosu sa automaticky z databazy prestávajú zobrazovať.
Stanica označená ako Eurosport 2 je Eurosport 2 North East Europe, ktora sa predtým volala Eurosport 2 Bundesliga.
Všetky časy sú uvádzané v CET.
Stanica DSF sa od 11.04.2010 volá Sport 1 - Das Sportfernsehen a v databáze je označená ako Sport1 DSF.
Ak je v poslednom stĺpci nazov zobrazený červenou, tak je možné kliknúť na živé online vysielanie.